ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคคล
เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตร หลาน และญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 66
เรื่อง การคัดสรรผู้บริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง แต่งตั้งบุคคล และคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานตามโครงสร้างการจัดองค์กรของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ปีการศึกษา2565
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 66
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ย้ายกรณีปกติ) ประจำปี2566 (ฉบับเต็ม)
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาเอกคอมพิวเตอร์)
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 66
เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดีเด่น ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติรับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง (วิชาเอกคอมพิวเตอร์)
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนชัยภูมภักดีชุมพล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาเอกคอมพิวเตอร์)
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง ผลการสอบนักการภารโรงและเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติรับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักการภารโรง และเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 65