คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ 446/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2565,14:51   อ่าน 109 ครั้ง