ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคคล
เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,09:07   อ่าน 84 ครั้ง