::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ :::
enlightened ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
enlightened ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 (รับสมัครออนไลน์เท่านั้น) 
รายละเอียด คลิก

enlightened ประกาศเรียกนักเรียนที่ได้ลำดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (MEP) ม.1วันที่ 15 มีนาคม 2566 รายละเอียด คลิก
enlightenedประกาศรายชื่อนักเรียนประเภท ความสามารถพิเศษ สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ
วันที่ 15 มีนาคม 2566 คลิก 
enlightened ประกาศเรียกนักเรียนที่ได้ลำดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ 
วันที่ 14 มีนาคม 2566 รายละเอียด คลิก 
enlightened ประกาศเรียกนักเรียนที่ได้ลำดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ 
วันที่ 13 มีนาคม 2566 รายละเอียด คลิก 
enlightened สถิติการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2566 รายละเอียด คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 11 ก.พ. 66
ผลการสอบเคมีนานาชาติ ICQ INTERNATIONAL CHEMISTRY QUIZ 08 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล (ม.3 เดิม) ที่มีสิทธิ์ข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 07 ก.พ. 66
เรียนเชิญเข้าร่วมประชุม 04 ก.พ. 66
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศผลสอบ CB Pre-M.1 Contest 2022 และดาวน์โหลดเกียรติบัตร 26 ธ.ค. 65
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CB Pre-M.1 Contest 2022 22 ธ.ค. 65
ประกาศผลการสอบแข่งขัน อัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ จังหวัดชัยภูมิ CHAIYAPHUM MATH CONTEST 2022 ครั้งที่ 4 18 ธ.ค. 65
ประกาศผลการสอบแข่งขันชีววิทยา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 21 18 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์งานแนะแนว
17 มีนาคม 2566 มูลินิธิเปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 17 มี.ค. 66
27 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิสามัญศึกษาพัฒนาชัยภูมิ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 28 ก.พ. 66
งานแนะแนว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 28 ก.พ. 66
สรุปติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ผ่านการคักเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2565 23 ก.พ. 66
16 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 20 ก.พ. 66
13 กุมภาพันธ์ 2566 แนะแนวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2, โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิและโรงเรียนสุนทรวัฒนา 17 ก.พ. 66
3 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาคริชวิทยา 03 ก.พ. 66
2 กุมภาพันธ์ 2566 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 03 ก.พ. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคคล
เรื่อง การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566 24 มี.ค. 66
เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 24 มี.ค. 66
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและจัดส่งผู้เข้าอบรม 24 มี.ค. 66
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 24 มี.ค. 66
เรื่อง การพิจารณาการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 24 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนชัยภูมภักดีชุมพล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ 27 ก.พ. 66
เรื่อง ทุนฝึกอบรม SEA-SLP 2023 ของศูนย์ SEAMEO INNOTECH 20 ก.พ. 66
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 20 ก.พ. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 65
ร่าง ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์
8 มีนาคม 2566 ประชุมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับชาติ) ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเหลืองแดง
2 มีนาคม 2566 ผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ร่วมเป็นเกียรติ ในการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการ พัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
28 กุมภาพันธ์ 2566 ผลการสอบคณิตศาสตร์นานาชาติรอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
27 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.สพม.ชัยภูมิ ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม สนามสอบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
21 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดี ระดับ ม.6 ครั้งที่ 3
20 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดี ระดับ ม.5 ครั้งที่ 3
ภาพกิจกรรม
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งคณะทำงานตำเนินการทตสอบ A - Level ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีที่ 5/ 2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการคุมสอบ ประจำสนามสอบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล และคู่มือการจัดสอบ 11 มี.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ ๕๒ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแก้ไขผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 19 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ ๓๔/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 17 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ 33/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 13 ม.ค. 66
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ที่ 7/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ 13 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ ๒๒ /๒๕๖๖ เรื่อง อนุมัติการไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างทุกตำแหน่งในสถานศึกษา 12 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ ๘/ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล/เสริมสร้างศักยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 10 ม.ค. 66
คำสั้่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ 2/2566 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 09 ม.ค. 66
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
รับเรื่องร้องเรียน
    มีนาคม 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
121314151617 18
19202122232425
262728293031 
ปฏิทินกิจกรรม
18 มี.ค. 66 ถึง 19 มี.ค. 66
A - Level (วิชาสามัญ)
ลิ้งค์น่าสนใจ