::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ :::
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครโครงการทดสอบความรู้ทางเคมีนานาชาติ ชั้นมีธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2566 THE INTERNATIONAL CHEMISTRY QUIZ (ICQ) 23 พ.ค. 66
แจ้งปฏิทินโรงเรียน 05 พ.ค. 66
ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาบีที่ ๑ และ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 04 พ.ค. 66
ตารางการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 11 ก.พ. 66
ผลการสอบเคมีนานาชาติ ICQ INTERNATIONAL CHEMISTRY QUIZ 08 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล (ม.3 เดิม) ที่มีสิทธิ์ข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 07 ก.พ. 66
เรียนเชิญเข้าร่วมประชุม 04 ก.พ. 66
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศผลสอบ CB Pre-M.1 Contest 2022 และดาวน์โหลดเกียรติบัตร 26 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์งานแนะแนว
ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุนการศึกษา 09 มิ.ย. 66
9 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ บุตรชาย ครูใหญ่ชลอ ปทุมานนท์และนายแพทย์สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงสุรภี ตติยานุพันธ์วงศ์ มอบทุนการศึกษา 09 มิ.ย. 66
8 มิถุนายน 2566 สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมเพื่อยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาจังหวัดชัยภูมิสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2566 08 มิ.ย. 66
7 มิถุนายน 2566 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาโดยคุณครูวิภา รัศมิทัต และคุณปวรี โวลโก้ 08 มิ.ย. 66
6 มิถุนายน 2566 กิจกรรมพี่พบน้อง ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566 07 มิ.ย. 66
17 มีนาคม 2566 มูลินิธิเปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 17 มี.ค. 66
27 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิสามัญศึกษาพัฒนาชัยภูมิ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 28 ก.พ. 66
งานแนะแนว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 28 ก.พ. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคคล
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน 21 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 21 พ.ค. 66
ประกาศเรื่อง ผลการสอบครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา 2566 16 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 10 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 พ.ค. 66
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 27 เม.ย. 66
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติรับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 25 เม.ย. 66
เรื่อง โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่างสร้างสรรค์ 19 เม.ย. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติ 19 เม.ย. 66
ประกวดราคาจ้างครูขาวต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 เม.ย. 66
ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ ECD ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 เม.ย. 66
ประกวดราคาจ้างจ้างครูชาวต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 65
ร่าง ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์
3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน
31 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภานและค่านิยมที่ดี
31 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
30 พฤษภาคม 2566 รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งคณิตศาสตร์นานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสองระดับประเทศ) จาก ผอ.สพม.ชัยภูมิ
May 30th,2023 Executive Meeting -1st EMI OPEN HOUSE 2023
29 พฤษภาคม 2566 นักเรียนข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งคณะทำงานตำเนินการทตสอบ A - Level ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีที่ 5/ 2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการคุมสอบ ประจำสนามสอบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล และคู่มือการจัดสอบ 11 มี.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ ๕๒ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแก้ไขผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 19 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ ๓๔/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 17 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ 33/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 13 ม.ค. 66
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ที่ 7/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ 13 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ ๒๒ /๒๕๖๖ เรื่อง อนุมัติการไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างทุกตำแหน่งในสถานศึกษา 12 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ ๘/ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล/เสริมสร้างศักยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 10 ม.ค. 66
คำสั้่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ 2/2566 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 09 ม.ค. 66
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมป.ชัยภูมิ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ